มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน Northnet Thailand
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน พึ่งตนเอง สร้างปัญญาชน คนมีคุณธรรม
 Browsing articles in :
"ภาคเหนือ"

คำบอกเล่าจากอดีตมือหนึ่งที่เคยเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ในระบบเกษตรพันธะสัญญา

มกราคม 30, 2013   //   by nnt   //   กิจกรรม, ภาคเหนือ  // 
Text_2

ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญาที่เคยได้ชื่อว่าเป็นมือหนึ่งของเขตภาคเหนือในการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ให้กับบริษัทใหญ่ การพูดคุยในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการที่ทำอดีตเกษตรกรรายนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงจุดพลิกผันที่ทำให้อดีตเกษตรกรมือหนึ่งรายนี้ต้องยุติการเลี้ยงไป ทั้งๆ ที่อยู่กับระบบเกษตรพันธะสัญญามานานกว่า 20 ปี
ก่อนเข้าสู่ระบบเกษตรพันธะสัญญา
อดีตเกษตรกรมือหนึ่งในการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่ขณะนี้มีอายุกว่า 70 ปี เล่าถึงชีวิตก่อนเข้าสู่การทำเกษตรในระบบพันธะสัญญาให้ฟังว่าเดิมทีมีอาชีพทำนา ปลูกหอม ปลูกถั่ว ปลูกกระเทียม บนเนื้อที่ 6 ไร่ และยังรับจ้างไถนาเป็นอาชีพเสริม ถือว่ามีรายได้พออยู่พอกิน
ต่อมาปี 2522 เริ่มมีบริษัทใหญ่เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงหมูในหมู่บ้าน จึงอยากเลี้ยงบ้าง เพื่อนบ้านเลยให้ไปขอคำแนะนำจากบริษัท โดยบริษัทได้แนะนำให้ตัวเกษตรกรหาพื้นที่ตั้งโรงเรือนเลี้ยงหมูใกล้ๆ บ้าน เพื่อสะดวกต่อการดูแล เกษตรกรรายนี้จึงใช้ที่ดินของภรรยาประมาณ 2 ไร่ 3 งาน [...]

Read more »

รายงานข้อมูลเกษตรพันธะสัญญาในพื้นที่ภาคเหนือ

ตุลาคม 13, 2012   //   by nnt   //   กิจกรรม, ภาคเหนือ  // 
Text_2

เมื่อวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเกษตรกรจากการทำเกษตรพันธะสัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและไก่ ทั้งที่เคยอยู่ในระบบและออกนอกระบบ

กรณีที่ 1 อดีตเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในระบบเกษตรพันธะสัญญา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เลี้ยงไก่ไข่มาตั้งแต่ปี 2537 ในรูปแบบระบบเปิด โดยบริษัทได้พาไปศึกษาดูงานที่ จ.ลำปาง และใช้เวลาประมาณครึ่งปีก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยง ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์ไข้หวัดนก จึงปรับเปลี่ยนโรงเรือนเป็นแบบปิด ปัจจุบันเลิกเลี้ยงไปแล้ว
สิ่งที่เกษตรกรได้เรียนรู้จากระบบเกษตรพันธะสัญญา

บริษัทมีระบบประกันไข่ไก่ แม่พันธุ์ และอาหาร เห็นได้จากการที่ฟาร์มเคยประสบปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรช็อตไก่ตาย บริษัทก็มารับซื้อซากไก่ทั้งหมด
ต้องเสียเงินค่าบำรุงโรงเลี้ยงไก่อยู่บ่อยครั้ง เพราะโรงเรือนเป็นโรงไม้ แต่พอปรับมาโรงเหล็ก ค่าบำรุงก็ลดลง
ช่วงที่เป็นฟาร์มเปิด เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการขายขี้ไก่ [...]

Read more »